Ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τομέα της ενέργειας

Η IDEC AE σε συνεργασία με το ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ διοργάνωσαν δωρεάν διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τομέα της ενέργειας», την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00-15:30.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Apprenticeship HUB’s in agro-food sector” και είχε ως στόχο να παρουσιάσει και να ευαισθητοποιήσει τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις αναφορικά με τα οφέλη συμμετοχής σε προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης, να ενημερώσει σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στον αγρο-διατροφικό τομέα και στον τομέα της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν έργα που σχετίζονται με τον τομέα της αγροδιατροφής και της ενέργειας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

13:00Έναρξη, χαιρετισμοί
13:05Κόμβοι μαθητείας στον αγρο-διατροφικό τομέα”κα Νεφέλη Δημοπούλου, European Project Manager IDEC AE
13:20Τεχνολογίες και Στρατηγικές για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής γεωργίας χωρίς ορυκτά καύσιμα” – AgroFossilFree/ Ευρωπαϊκό Έργο H2020κ. Θάνος Μπαλαφούτης, Ερευνητής Γ/ Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας – ΕΚΕΤΑ
13:40“Προοπτικές και ευκαιρίες των βιομηχανικών καλλιεργειών για τον ελληνικό αγροτικό χώρο” κα. Έφη Αλεξοπούλου ΚΑΠΕ (Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος)
14:00Έξυπνη κτηνοτροφία με στόχο τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας απόορυκτά καύσιμα” – RES4LIVE/ Ευρωπαϊκό Έργο H2020κ. Δημήτρης Τύρης, Επιστημονικός Συνεργάτης/Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας – ΓΠΑ
14:20Διάλειμμα
14:30Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων για παραγωγή ενέργειας-το Ευρωπαΐκό έργο AgroBioHeat”κ. Μανώλης Καραμπίνης MSc Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΤΑ Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
15:00TRACK Blockchain” – Ευρωπαϊκό Έργο ERASMUS+κα Χριστίνα Σταυροπούλου, Γεωργοοικονομολόγος ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ
15:10Μελισσοκομία και βιώσιμη επιχειρηματικότητα – νέα προσέγγιση”κ. Άρης Χρονόπουλος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος IDEC A.E
15:1015:30 Κλείσιμο, συμπεράσματα-αξιολόγηση ημερίδας

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “Apprenticeship HUB’s in agro-food sector” (No. 2018-1-HR01-KA202-047505) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά αποκλειστικά τη γνώμη του συγγραφέα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια χρήση των περιεχομένων πληροφοριών.