Εργαστήριο για παρόχους και εταιρείες ΕΕΚ στην Ελλάδα

Η IDEC SA και η INASO-PASEGES συνδιοργάνωσαν ένα εργαστήριο για την παρουσίαση του έργου Apphubs. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο «Η Υδροπονία σήμερα», στις 3 Μαρτίου, στο Ευρωπαϊκό Μουσείο ψωμιού στον Βαρνάβα Αττικής.

49 άτομα παρακολούθησαν το εργαστήριο, μεταξύ των οποίων:

• Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ

• Φοιτητές ΕΕΚ

• Μέλη από γεωργικές εταιρείες

• Αγρότες

• Ερευνητές υδροπονικής

• Γεωργικές οργανώσεις

• Φορείς χάραξης πολιτικής

• Κέντρα έρευνας και τεχνολογίας