Δημιουργία κέντρων μαθητείας

Το πρόγραμμα Apprenticeships Hubs κατάφερε με επιτυχία να δημιουργήσει 4 κόμβους μαθητείας στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Κάθε κόμβος είναι μια δομή που έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση της προσφοράς θέσεων μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε μικρομεσαίες γεωργικές εγκαταστάσεις και μικρές βιομηχανίες τροφίμων.

Οι κόμβοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε παρόχους ΕΕΚ, εταιρείες και φοιτητές ΕΕΚ και επίσης βοηθούν στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα για την διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης/μαθητείας.

Μπορεί ο θεσμός της μαθητείας και πρακτικής άσκησης να ενισχύσει τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα;

Η απασχόληση νέων ταλέντων σε γεωργικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τους;

Εάν απαντήσατε ναι, κατεβάστε το παρακάτω για να δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.