Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije (jedinica područne samouprave u Republici Hrvatskoj). Njezin cilj je informiranje, koordiniranje te provođenje Programa ruralnog razvoja 2014-2020, kao i jačanje ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave. Ujedno, Agencija sudjeluje u organizaciji partnerskih ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja, kao i na njihovom aktivnom uključivanju u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja.

Dakle, glavna djelatnost AGRRA-e se odnosi na razvoj ruralnog područja Zadarske županije kojeg čini 28 općina te 4 grada (više od 92% površine Zadarske županije se odnosi na ruralno područje). AGRRA koordinira i provodi aktivnosti povezane s ruralnim razvojem Zadarske županije te aktivno prati strategije na nacionalnoj i EU razini. Ujedno radi na usklađivanju dokumenata regionalne i lokalne razine s poljoprivrednim politikama i politikama ruralnog razvoja.

Tijekom godina AGRRA je oformila iskusan tim ljudi sa stručnim znanjem u različitim područjima (međunarodni odnosi, poljoprivreda, ribarstvo, financije, upravljanje projektima) te izgradila široku mrežu partnera koja uključuje privatne i javne subjekte: MSP-ovi u različitim sektorima, sveučilišta, gospodarske komore, regionalne razvojne agencije i ostali. Kao nositelj projekta ili partner u mnogim projektima, AGRRA je uvijek nudila nova i inovativna rješenja u mnogim područjima.

www.agrra.hr 

Kontakt osoba: Andrea Knežević; andrea.knezevic@agrra.hr


Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića započela je s radom 1. rujna 1992. godine.

Tijekom školske godine 1995./1996. Ministarstvo prosvjete i športa donijelo je odluku kojom škola ima pravo prekvalificirati i odobriti poljoprivredna, prehrambena i veterinarska zanimanja te organizirati pripravništvo.

Omogućeno je školovanje za sljedeća zanimanja: agrotehničar, poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, agroturistički tehničar, cvjećar, prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist, veterinarski tehničar, pekar, mesar, vrtlar te pomoćna zanimanja. Osim toga, škola nastoji upozoriti svoje učenike na potrebu za proizvodnjom organske hrane zbog tržišne potražnje i zdravstvenih dobrobiti cjelokupnog stanovništva.

Tijekom školske godine 2016/2017. na osnovu izraženog interesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te sve većih potreba Zadarske županije, škola je uvela nove programe, i to obrazovanje odraslih za pčelare i maslinare. Školu pohađa 332 učenika u 18 odjela sa 64 zaposlenika, od čega su 54 nastavnika, 3 stručna suradnika i 7 upravnih službenika te pomoćnog osoblja.

www.ppvs-ozanic.hr 

Kontakt osoba: Bruna Bišćan      brubiscan@gmail.com


IDEC je konzultantska tvrtka za obuku koja se nalazi u Pireju, Grčkoj. Aktivnosti tvrtke uključuju obuku, savjetovanje u vezi s upravljanjem, osiguranje kvalitete, evaluaciju i razvoj IKT rješenja za privatni i javni sektor (IKT – informacijske i komunikacijske tehnologije).

Posljednjih 20 godina IDEC aktivno sudjeluje na području europskih projekata. Ima dugogodišnje iskustvo u europskim politikama koje se odnose na cjeloživotno učenje, a posebno EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potom iskustvo u vrednovanju izvanškolskog i neformalnog učenja, učenja temeljenog na radu i shema naukovanja te, konačno, iskustvo u sudjelovanju u nacionalnim reformama sustava obrazovanja i osposobljavanja.

http://www.idec.gr  

Kontakt osoba: Nefeli Dimopoulou/nefeli@idec.gr/+302104286227


“Institouto Agrotikis kai Sinetairistikis Oikonomias (IN.A.S.O.-PASEGES)” je civilna neprofitna organizacija, osnovana 2005. godine u Ateni od strane „Panhelenske konfederacije sindikata poljoprivrednih zadruga (PASEGES)“ koja je osnovana 1935. godine kao vodeće tijelo državne „Organizacije poljoprivrednih zadruga“ u smislu ideologije i koordinacije. U tom kontekstu i s ciljem podupiranja i razvoja aktivnosti svojih članova, IN.A.S.O.-PASEGES posluje u prostorijama PASEGES-a.

IN.A.S.O.-PASEGES je stvoren kako bi zadovoljio potrebe primijenjenih istraživanja i srodnih projekata te nudi visoku razinu učinkovitosti i fleksibilnosti svim potencijalnim zahtjevima, kako nacionalnih, tako i europskih te međunarodnih programa. U djelokrugu IN.A.S.O.-PASEGES-a se nalazi promicanje razvoja ruralne i zadružne ekonomije na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te promicanje strateških politika ruralnog razvoja, integriranih regionalnih razvojnih programa te sektorskih politika koje poboljšavaju kvalitetu hrane i konkurentnost zadružnih poduzeća koja se bave proizvodnjom hrane.

https://www.neapaseges.gr/ 

Kontakt osoba: papasideri@paseges.gr & stavropoulou@paseges.gr


Regija Toskana je tijelo regionalne vlasti sa zakonodavnom, administrativnom i financijskom autonomijom. Na regionalnoj razini je odgovorna za politike koje uključuju obrazovanje, zapošljavanje, ekonomski razvoj, socijalna pitanja, zdravstvo, poljoprivredu i okoliš.

Ona je regulatorna institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) i upravlja sustavom javnih službi za zapošljavanje na svom području, u skladu s nacionalnim i regionalnim propisima. U okviru mreže regionalnih javnih službi za zapošljavanje osiguravaju se aktivnosti profesionalnog i strukovnog usmjeravanja za različite društvene skupine (osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe, žene, pripadnici etničkih manjina, bivši zatvorenici, mladi u riziku od napuštanja škole, zatim osobe koje su niti zaposlene, niti se obrazuju, niti usavršavaju).

www.regione.toscana.it 

Kontakt osoba: Miriana Bucalossi – miriana.bucalossi@regione.toscana.it


„Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd“ je mađarska privatna tvrtka i živi laboratorij s velikom mrežom dionika i sudionika u sektoru za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini. Tvrtka je osnovana 1989. godine kao njemačko-mađarska tvrtka. Od 1994. godine vlasnici TREBAG-a su mađarske fizičke osobe.

TREBAG je značajan sudionik u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, s glavnim fokusom na povezivanje mladih i poslovnog sektora. Raspolaže velikim iskustvom, znanjem te kontaktima u sljedećim područjima:

  • razvoj materijala i metodologije stručnog osposobljavanja, uključujući e-učenje;
  • provođenje treninga;
  • provedba transfera tehnologije i upravljanje lancem inovacija;
  • upravljanje raznim projektima istraživanja i razvoja (I&R);
  • I&R te savjetodavne usluge za upravljanje inovacijama;
  • savjetovanje u području upravljanja kvalitetom;
  • aktivnosti diseminacije i demonstracije;
  • obrazovanje odraslih.

TREBAG je osnovao i upravlja s „Innovation Lodge and the Wellbeing Living Lab“, smještenim u Nagykovacsiju, a koji je član „European Network of Living Labs“ (www.enoll.org) i surađuje s proširenom mrežom lokalnih i regionalnih organizacija, uključujući općinu, nekoliko škola, društvenih centara, tvrtke te pružatelje usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Uz to, TREBAG odlikuje bogato iskustvo u provođenju europskih projekata te međunarodnoj suradnji.

www.trebag.hu

Kontakt osoba: Kövesd Andrea , andrea.kovesd @trebag.hu


Mađarska komora profesionalaca i liječnika zaštite bilja je jedna od profesionalnih komora u Mađarskoj i djeluje na temelju načela samouprave, kao javno tijelo inženjera i liječnika zaštite bilja. Komora organizira i upravlja nekim javnim funkcijama koje se odnose na aktivnosti inženjeringa zaštite bilja. Podržava profesionalni fakultet kako bi mogla doprinijeti visokokvalitetnom upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom te razvoju kulture očuvanja zdravlja bilja u Mađarskoj.

Predstavlja i štiti nadležnost fakulteta za zaštitu bilja – opći profesionalni interes članova i tijela – u pitanjima vezanim za inženjering zaštite bilja. Uz to, aktivno sudjeluje u očuvanju sigurnosti hrane i zdravstvenoj ispravnosti biljaka u Mađarskoj te pruža zaštitu od neovlaštenih aktivnosti.

http://magyarnovenyorvos.hu/

Kontakt osoba: Kujáni Katalin, kujanikatalin@gmail.com