Cilj projekta je doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te njihovoj boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava na način da se u programe naukovanja uključe poljoprivredna mala i srednja poduzeća (MSP).
Predloženo promoviranje učenja temeljenog na radu i naukovanja u poljoprivrednom sektoru postići će se kroz četiri specifična cilja:


• povećanjem ponude i broja mjesta za naukovanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru uključivanjem malih gospodarstava i prehrambenih industrija u procese naukovanja;
• izgradnjom održivih partnerskih odnosa između ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) te poslodavaca/gospodarstvenika na lokalnoj i transnacionalnoj razini;
• izgradnjom kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) i poslodavaca/gospodarstvenika u organiziranju i provođenju aktivnosti naukovanja;
• povećanjem transnacionalne mobilnosti i mogućnosti zapošljavanja polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) u poljoprivredi.

Cilj projekta je doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te njihovoj boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava na način da se u programe naukovanja uključe poljoprivredna mala i srednja poduzeća (MSP).

Uspješnim ostvarivanjem gore navedenih ciljeva, projekt će pridonijeti:

• podizanju svijesti MSP-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru o prednostima naukovanja, kako na korporativnoj, tako i na društvenoj razini;
• unaprijeđenim i povećanim mogućnostima sudionika uključenih u naukovanje (poljoprivrednici, poslodavci i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje);
• uspostavi novih partnerstava ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) na lokalnoj i europskoj razini te umrežavanju uključenih sudionika putem web platforme i društvenih medija.


Projektom se, konkretno, predlaže osnivanje Centara za naukovanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Svrha ovih Centara je promoviranje naukovanja polaznika strukovnih poljoprivredno-prehrambenih obrazovnih ustanova u malim i srednjim poljoprivredno-prehrambenim gospodarstvima, zadrugama te industrijama. Promicanje naukovanja u sektoru poljoprivredno-prehrambenih poduzeća imat će koristan učinak na polaznike programa za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO-a) budući da će steći znanja i vještine tražene na tržištu rada i biti sposobni započeti svoje karijere. Navedeni programi bit će korisni i za poljoprivredno-prehrambenu industriju jer će MSP-ovi u ovom sektoru imati direktnu korist od znanja koje su polaznici stekli, njihovih svježih ideja, želje za radom i napredovanjem, sposobnosti da se prilagode potrebama poduzeća te manjih izdavanja potrebnih za osiguravanje njihovih plaća. Dobar izbor polaznika koji žele sudjelovati u programima naukovanja te njihovo povezivanje s MSP-ovima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, za što će biti zaduženi centri za naukovanje, od ključne je važnosti za ostvarivanje gore navedenog. Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) će također imati koristi od promicanja programa naukovanja jer će moći poboljšati svoje programe osposobljavanja na temelju povratnih informacija od strane MSP-ova te polaznika koji koriste ove programe te će tako rasti i njihov ugled, u pogledu pružanje kvalitetne obuke.

Glavni rezultati projekta „Apprenticeship HUBs“ su:

1) Razrađen model Centra za naukovanje u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji te Mađarskoj, gdje će ujedno biti pokrenuti i pilot-centri. Centri za naukovanje u prvom redu će predstavljati strukturu čiji je glavni zadatak povećanje broja dostupnih pripravničkih pozicija u poljoprivrednim poduzećima i u malim prehrambenim industrijama, kao i pružanje usluge podrške u organiziranju naukovanja pružateljima SOO-a, tvrtkama i polaznicima programa SOO-a.

Model

Operativnog Priručnika


2) „Apprenticeship HUB“ web platforma koja će služiti kao mehanizam podrške, neophodan za funkcioniranje Centara za naukovanje. Web platforma će poslužiti Centrima za naukovanje u ostvarivanju njihovih ciljeva, a to su podizanje svijesti, proširenje mogućnosti naukovanja te povezivanje zainteresiranih dionika.


3) Programski alat namijenjenim poljoprivredno-prehrambenim MSP-ovima te ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) kako bi učinkovitije organizirali naukovanja te pružali podršku polaznicima.

Ciljne skupine:          

● Pomoćno osoblje koje će uspostaviti vezu između ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) te tvrtki iz poljoprivrednog sektora u području naukovanja;

● Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) u poljoprivrednom sektoru, poljoprivredne škole te poljoprivredne komore, jedinice lokalne i/ili regionalne uprave i ostali dionici koji pružaju izobrazbu u području poljoprivrede;

● Poljoprivredna gospodarstva te MSP-ovi iz sektora prehrambene industrije;

● Studenti poljoprivrede.

A „Gyakornoki HUB-ok az agrár-élelmiszeriparban” projektet az Erasmus + program keretében finanszírozzák. A projekt teljes költségvetése 177 986,00 euró. A projekt 2018. december 31-én indult és 2020. december 30-ig tart.