Vezető pályázó Zadar Megyei Vidékfejlesztési Ügynökség (AGRA). A horváth Zadar Megyei Vidékfejlesztési Ügynökség (AGRA). egy olyan közszolgálati intézmény, melyet Zadar megye alapított (a Horváth Köztársaság adminisztratív alosztálya). Célja tájékoztatást nyújtani, koordinálni és megvalósítani a 2014-2020 Vidékfejlesztési programot és erősíteni a regionális és helyi önkormányzatok és a vidék politika és a vidékfejlesztés szervezet pénzügyi és humán erőforrásait valamint az aktív bevonásuk a vidékfejlesztés tervezésébe és megvalósításába.

Így az AGRRA fő tevékenysége Zadar megye vidéki területeinek fejlesztése. A megyében 28 önkormányzat és 4 város van (Zadar megye 92 %-a vidéki terület). AGGRA koordinálja és valósítja meg a Zadar megye vidékfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket, követi a nemzeti és EU stratégiákat azzal a céllal, hogy a szabályozás regionális és helyi szinten harmonizáljon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikákkal.

Évek alatt AGGRA egy szilárd, különböző szektorokban gyakorlatot szerzett szakértőkből álló, így széleskörű szakértelemmel rendelkező teamet hozott létre (nemzetközi kapcsolatok, mezőgazdaság, halászat, finanszírozás, projekt menedzsment….), így állandósította a multidiszciplináris megközelítést és erős partneri hálózatot épített ki, amelynek magán és közösségi tagjai vannak; KKV-k különböző szektorokból, egyetemek, Kereskedelmi Kamara, regionális fejlesztési ügynökségek és mások. Mint számos projekt vezető pályázója AGGRA sok területen ajánl új és innovatív megoldásokat

www.agrra.hr 

Kapcsolattartó: Andrea Knežević; andrea.knezevic@agrra.hr


Mezőgazdasági, Élelmiszer és Állatgyógyászati Iskola Stanc Ozanic 1992 szeptember 1-én kezdte meg működését.

1995/1966 folyamán az Oktatási és Sport Minisztérium döntésével átminősítették és feljogosították mezőgazdasági, élelmiszer és állategészségügyi szakképzésre valamint és tanulóidő szervezésére.

A következő programokat ajánjluk: agrártechnikus – általános, agrártechnikus – növényvédő, agroturisztikai technikus, virágtermesztő, tápálkozási technikus, állatorvosi technikus, virágtermelő szakmunkás, pék szakmunkás, pék ás hentes . Ráadásul az iskola felhívja a tanulóinak figyelmét a piaci igények kielégítését és teljes népesség egészségi előnyét organikus élelmiszerek termelésére.

A 2016/2017 tanévben a Horváth Foglalkoztatói Szolgálat érdeklődése és Zadar megye növekvő igényeire alapozva új programokat mutatott be, melyek felnőttoktatás méhészeknek és olajbogyó termelőknek. Az iskolának 332 tanulója van 18 osztályban. Az iskolának 64 alkalmazottja van, akik közül 54 tanár, 3 megbízott szakértő, 7 adminisztratív dolgozó és 3 asszisztens.

www.ppvs-ozanic.hr 

Kapcsolattartó: Bruna Bišćan      brubiscan@gmail.com


IDEC egy piraeusi székhelyű tréning konzultáns vállalat. Tevékenysége: tréning, menedzsment konzultáció, minőségbiztosítás, ICT megoldások fejlesztése és értékelése mind a magán, mind közösségi szektor számára.

IDEC az elmúlt 20 évben igen aktív volt az EU projektek területén. Nagy gyakorlata van az élethosszig való tanulás európai politikájával kapcsolatosan; konkrétan az EQF, ECVET, Europass, EQAVET, a nem-formális és informális tanulás, a munka alapú tanulás & tanulóidő sémák és az nemzeti oktatási és tréning reform területén.

http://www.idec.gr  

Kapcsolattartó: Nefeli Dimopoulou/nefeli@idec.gr/+302104286227


Az “Institouto Agrotikis kai Sinetairistikis Oikonomias (INASO – PASEGES)” egy non-profit civil szervezet, amelyet a Pánhelén Mezőgazdasági Szövetkezetek Egyesületeinek Szövetsége (Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (PASEGES)) 2005-ben Athénban alapított. A PASEGES-t 1935-ben, mint az ország Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Szervezetének vezető testületét, hozták létre az ideológiai és koordinációs feltételek biztosítása érdekében. A szervezet célja tagjai tevékenységének támogatása és fejlesztése. INASO – PASEGES mint PASEGES egységek működnek.

INASO – PASEGES speciális ismereteket nyújt az alkalmazott kutatás és az ezekkel kapcsolatos projektek igényeinek kielégítése érdekében úgy a nemzeti, mint az európai és nemzetközi programok esetében. Az INASO – PASEGES hatásterülete a vidéki és szövetkezeti gazdaság fejlesztésének elősegítése úgy regionális, mint nemzeti és európai szinten és segíteni a stratégiai vidékfejlesztési politikákat, amelyek a regionális fejlesztési programokba és szektorális politikákba integráltak úgy, hogy segítsék az élelmiszerek minőségének és az élelmiszer termelő szövetkezei vállalatok versenyképességének javítását.

https://www.neapaseges.gr/ 

Kapcsolattartó: papasideri@paseges.gr & stavropoulou@paseges.gr


Toszkánai regionális Hatóság amely jogalkotási, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezik. Regionális szinten felelős az oktatásért, a foglalkoztatásért, a gazdasági fejlődésért, a szociális kérdésekért, az egészségügyért, a mezőgazdaságért és a környezetért.

Ez a szakképzést szabályozó intézmény, amely a nemzeti és regionális törvények szerint irányítja az állami foglalkoztatási szolgálatokat (a továbbiakban: PES) a saját területén. A regionális foglalkoztatási hálózatokon belül (PES) karrier- és szakmai tanácsadási tevékenységeket biztosítanak különböző társadalmi csoportoknak (fogyatékkal élőknek , munkanélkülieknek, nőknek, etnikai kisebbségeknek, ex-fogvatartottaknak, iskolai lemorzsolódás veszélyével fenyegetett fiataloknak).

www.regione.toscana.it 

Kapcsolattartó: Mirina Bucalossi, mirina.bucalossi@regione.toscana.it


Ez a szakképzést szabályozó intézmény, amely a nemzeti és regionális törvények szerint irányítja az állami foglalkoztatási szolgálatokat (a továbbiakban: PES) a saját területén. A regionális foglalkoztatási hálózatokon belül (PES) karrier- és szakmai tanácsadási tevékenységeket biztosítanak különböző társadalmi csoportoknak (fogyatékkal élőknek , munkanélkülieknek, nőknek, etnikai kisebbségeknek, ex-fogvatartottaknak, iskolai lemorzsolódás veszélyével fenyegetett fiataloknak).

TREBAG jelentős szerepet tölt be a szakképzés területén, elsősorban a fiatalok és az üzleti szféra közötti kapcsolatokra összpontosítva. Nagy tapasztalattl, know how-val és kapcsolatokkal rendelkezik az alábbi területeken:

  • tananyag és módszertan fejlesztés a szakképzésben, beleértve az e-learning tanulást is
  • képzések szervezése
  • technológia transzfer és innováció menedzsment lánc megvalósítása
  • K+F projekt menedzsment
  • K+F és innováció menedzsment konzultáció
  • minőség menedzsment
  • disszeminációs és demonstrációs tevékenység
  • felnőtt oktatás

TREBAG létrehozta és működteti a Nagykovácsi Innovációs Házat és a Jóléti Living lab-ot amely az Európai Living Lab Hálózatának tagja (www.enoll.org) és együttműködik a helyi és regionális szervezetekkel, köztük az önkormányzattal, iskolai hálózatokkal, közösségi központokkal, vállalatokkal és szakképzési szolgáltatókkal. A TREBAG széleskörű tapasztalattal rendelkezik az európai projektek és a transznacionális együttműködés terén.

www.trebag.hu

Kapcsolattartó: Kövesd Andrea , andrea.kovesd @trebag.hu


Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Magyarország egyik szakmai kamarája, amely köztestületként működik, a növényvédő mérnökök és növényorvosok közintézménye. A kamara a növényvédelmi mérnöki tevékenységekkel kapcsolatos közfeladatokat lát el, szervezi és kezeli azokat.
Támogatja a szakmai egyetemi karokat, hogy hozzájárulhasson a mezőgazdasági termelés magas színvonalú kezeléséhez és a növény-egészségügyi kultúra fejlesztéséhez Magyarországon.

Képviseli a növényvédelmi hatóságot – a tagok és szervek általános szakmai érdeklődését – a növényvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. Emellett aktívan részt vesz az élelmiszer-biztonság és a növény-egészségügyi biztonság megőrzésében Magyarországon, és védelmet nyújt az illetéktelen tevékenységek ellen.

http://magyarnovenyorvos.hu/

Kapcsolattartó: Kujáni Katalin, kujanikatalin@gmail.com