A projekt célja a tanulók és diplomások munkavállalási esélyeinek javítása, és a megszerzett képesítések értékének növelése a kisgazdaságok
szükségleteinek szempontjából azáltal, hogy a mezőgazdasági KKV-ket bevonjuk a gyakorlati képzési programokba. A munka alapú tanulás és a gyakorlati képzés javasolt fejlesztése 4 specifikus célkitűzés megvalósításán keresztül érhető el:


• magas minőségű gyakorlati képzést nyújtó helyek számának növelése a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektorban kisgazdaságok és kisméretű élelmiszeripari vállalkozások bevonásával a gyakorlati képzési programokba;
• fenntartható partneri kapcsolatok kialakítása a szakképző és szakoktató intézmények és a munkáltatók/gazdálkodók közt helyi és nemzeti szinten;
• szakképző és szakoktató intézmények kapacitásának növelése a gyakorlati képzések szervezése és végrehajtása terén;
• az országon belüli mobilitás fokozása és a szakképzésben részt vevő tanulók számára a szakmai gyakorlati helyek számának növelése a mezőgazdaságban.

A projekt célja a tanulók és diplomások munkavállalási esélyeinek javítása, és a megszerzett képesítések értékének növelése a kisgazdaságok szükségleteinek szempontjából azáltal, hogy a mezőgazdasági KKV-ket bevonjuk a gyakorlati képzési programokba.


A fenti célok megvalósításával a projekt hozzájárul az alábbiakhoz:


• a mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV-k figyelmének felhívása a gyakorlati képzésben való részvétel hasznaira mind a vállalkozás, mind a társadalom szempontjából
• a gyakorlati képzésben résztvevők (gazdálkodók, munkáltatók és szakképzési központok) kapacitásának növelése célzott tevékenységekkel, módszerekkel és eszközökkel;
• hálózatépítés az érdekeltek közt a szakképző intézmények és a vállalatok közt létrejövő helyi és európai partneri kapcsolatok, webes felület és a közösségi média révén.


A projekt kimondottan javasolja az Gyakorlati Képzési Központok létrehozását a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára. A Központok célja a munkaalapú tanulás támogatása a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzésben tanulók számára azáltal, hogy lehetőséget teremtenek a gyakornoki munkára a mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalkozásoknál, a szövetkezetekben és a releváns iparágakban. A gyakorlati képzés támogatása a mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalkozások hálózatában jótékony hatással lesz a szakképzésben résztvevő tanulókra, mert olyan tudásra és készségekre tehetnek szert, melyekre szükség van a munkaerőpiacon, és így zökkenőmentesen kezdhetik majd a szakmai pályafutásukat. A pozitív hatások a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is tapasztalhatók lesznek, mert a szektor KKV-i hasznát vehetik a szakképzésben tanulók tudásának, fiatalos hozzáállásának, munkakedvének és fejlődési igényének, rugalmasságuknak, mellyel igyekeznek a vállalkozások igényeihez alkalmazkodni és alacsonyabb bérigényüknek. A gyakorlati képzésben résztvevők megfelelő kiválasztása és összepárosítása a szektor KKV-ival ebből a szempontból nagyon fontos, ezt a munkát végzik el a Központok. A szakképző iskolák nyeresége a gyakorlati képzési programok támogatásából a képzési programok fejlesztésének lehetősége a KKV-ktől és a tanulóktól érkező visszajelzések alapján. 

A Gyakornoki Központok projekt legfőbb eredményei:

1) Az Apprenticeship HUB kidolgozott modellje és négy kísérleti szakmai gyakorlóhely létrehozása Horvátországban, Görögországban, Olaszországban és Magyarországon. Az Apprenticeship HUB olyan struktúra, amelynek elsődleges célja, hogy növelje a szakképzési lehetőségek kínálatát a mezőgazdasági üzemekben és a élelmiszeripari kis vállalkozásokban és támogató szolgáltatásokat nyújtson a szakképzési szolgáltatóknak, a vállalatoknak és a szakképzésben részt vevőknek a szakmai gyakorlat megszervezésében.

Modell

Üzemeltetési Kézikönyv


2) A Apprentiship HUB webes platform, amely támogató eszközként szolgál a gyakornoki program működéséhez. A webs platform a szakmai gyakorlat három célját szolgálja, melyek a tudatosság növelése, a kapacitásépítés és a hálózatépítés.


3) Eszköztár, amely digitális eszközökkel segíti a mezőgazdasági KKV-k és a szakképzési szolgáltatók számára a szakmai gyakorlat megszervezését és a diákok támogatását.

Célcsoport :          

  • Támogatja a személyzetet, akik  összekapcsolják a szakképzési szolgáltatókat és a mezőgazdasági ágazat vállalatait a szakmai gyakorlat területén
  • Továbbá a  szakképzési szolgáltatókat a mezőgazdasági ágazatokban, beleértve az szakmunkás képzőket  és középfokú szakgimnáziumat, a középiskolai utáni szakképzési nyújtó központokat, amelyek további szakképzést végeznek, az agrárkamarákat, helyi vagy regionális hatóságokat és más érdekelteket, akik képzést nyújtanak a mezőgazdasági ágazatban
  • A gazdaságokat  és a kis- és mikrovállalkozások  
  • A mezőgazdaság szakképzési tanuló

A „Gyakornoki HUB-ok az agrár-élelmiszeriparban” projektet az Erasmus + program keretében finanszírozzák. A projekt teljes költségvetése 177 986,00 euró. A projekt 2018. december 31-én indult és 2020. december 30-ig tart.