Mogu li naukovanja i stažiranja ojačati poljoprivredno-prehrambeni sektor u Europi?

Hoće li im zapošljavanje novih talenata u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji pomoći u rastu?

Ako ste odgovorili s da, pročitajte u nastavku kako možete sudjelovati u modernizaciji poljoprivredno-prehrambenog sektora u Europi.