Centri za naukovanje i COVID-19

Globalna pandemija virusa COVID-19  utjecala je na obrazovanje, uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje u čitavoj Europi. Na to je posebice utjecala činjenica da su u većini sektora obustavljene standardne aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja, te učenje temeljeno na radu i naukovanje.

Unatoč svim poteškoćama, aktivnosti na projektu Apprenticeship HUBs in agri-food sector odvijaju se online te projektni partneri promoviraju naukovanje u poljoprivredndo-prehrambenom sektoru korištenjem društvenih mreža i ostalih alata.