Το έργο Apprenticeships Hubs και COVID-19

Ο COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των τυπικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η διακοπή έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, καθώς η μαθητεία και η πρακτική άσκηση  έχουν ανασταλεί στους περισσότερους τομείς.

Παρ ‘όλες τις δυσκολίες, η κοινοπραξία Apprenticeships Hubs συνεχίζει να εργάζεται μέσω διαδικτύου και προωθεί τη μαθητεία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Μπορεί ο θεσμός της μαθητείας και πρακτικής άσκησης να ενισχύσει τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα;

Η απασχόληση νέων ταλέντων σε γεωργικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τους;

Εάν απαντήσατε ναι, κατεβάστε το παρακάτω για να δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.

There’s a solution to everything

Recently, a documentary called „Where Have You Been in 2017?“ as part of the „Absurdistan“ series was shown on the Croatian public broadcaster. The documentary talks about one of the biggest absurdities of modern Croatia and, in a somewhat sorrowful atmosphere, portrays the mass emigration of the population and the situation prevailing today in Slavonia, a traditional agricultural region in the east of the country, not long ago known as the „Promised Land“.

The circumstances that affect us

Many of us have certainly found ourselves, during our lives, in a kind of “vicious circle” related to finding a job. Specifically, companies highly value work experience and, therefore, lack of such experience is a major obstacle for first-time job seekers.