Μπορεί ο θεσμός της μαθητείας και πρακτικής άσκησης να ενισχύσει τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα;

Η απασχόληση νέων ταλέντων σε γεωργικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τους;

Εάν απαντήσατε ναι, κατεβάστε το παρακάτω για να δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.