Δημιουργία κέντρων μαθητείας

Το πρόγραμμα Apprenticeships Hubs κατάφερε με επιτυχία να δημιουργήσει 4 κόμβους μαθητείας στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Κάθε κόμβος είναι μια δομή που έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση της προσφοράς θέσεων μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε μικρομεσαίες γεωργικές εγκαταστάσεις και μικρές βιομηχανίες τροφίμων.

Οι κόμβοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε παρόχους ΕΕΚ, εταιρείες και φοιτητές ΕΕΚ και επίσης βοηθούν στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα για την διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης/μαθητείας.